Toimintasuunnitelma 2019

 • Sääntömääräiset jäsenkokoukset.

 • Hallituksen kokoukset (n. kerran kuussa).

 • JHL:n ja TSL:n tapahtumat, teatteri- ja konserttimatkat.

 • Erilaiset tapahtumat, kerhot ja virkistysmatkat jäsenten toiveiden ja ehdotuksien pohjalta.

 • Koulutus JHL:n ja TSL:n koulutusohjelmien mukaan.

 

 

 

 • Järjestötoiminta
 • Jäsenrakennetta seurataan vuosittain, näin voidaan seurata jäsenkehitystä pidemmällä aikavälillä.
 • jäsenhankinta ja järjestäytymisen edistäminen, uusien ja nuorten jäsenten huomioiminen (liittymislahjat uusille jäsenille)
 • koulutiedotus, opiskelijajäsenet
 • työpaikkakäynnit; teemat ja näkyvyys
 • yhdistyksen järjestämät tapahtumat, retket, teatterit, juhlat ym
 • yhdistyksen tulevaisuuden näkymä 5 vuotta eteenpäin. 
 • Edunvalvonta
 • tulevat haasteet työantaja-alueella, esim. kuntarakenne ja sote-uudistus, talouden muutosvaikutukset, työympäristön, yhteistoiminnan ja työelämän kehittämistarpeet 
 • yksityistäminen, ulkoistaminen / yhtiöittäminen ja organisaatio muutokset.
 • yhteiskuntavaikuttaminen (vaalit)
 • Koulutus
 • hallituksen, luottamusmiesten ja muiden toimihenkilöiden koulutussuunnitelma
 • jäsenkoulutus, teematilaisuudet, opintoretket, sopimusinfot, työttömyysturva/eläkeillat, ammattialakoulutukset
 • Tiedotus
 • yhdistyksen omat nettisivut
 • ilmoitustaulut työpisteissä 
 • yhdistyksen näkyvyyden lisääminen työnantajan järjestämissä tilaisuuksissa
 • Yhdistyksen toimintakalenteri
 • Toimintasuunnitelman liitteeksi tapahtumista ja kokouksista tehdään toimintakalenteri aikajärjestyksessä koko vuodelle.
 • Laitetaan ilmoitustauluille ja yhdistyksen kotisivuille, lähetetään jäsenille sähköpostilla tai kirjeessä 
 • Kalenterissa on sovittu päivämäärä tai alustava toteutuskuukausi, tapahtuman nimi, aihe ja paikka.
 • Hallitus määrittelee alustavat aiheet jäsenkokouksille, jolloin pystytään riittävän ajoissa varamaan sopiva kokouspaikka ja varmistamaan asiantuntijan/luennoitsijan saaminen tilaisuuteen.                 

 

 

Tapahtuma/tehtävä

Tavoite

Kuka järjestää

Milloin

Talousarviossa varattu summa Hallituksen esitys

Arviointi

(tekemisen jälkeen)

 

Järjestötoiminta

 

 

 

Hallituksen kokoukset ja sääntömääräiset

jäsenkokoukset 

 

 

 

 

Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöpalkkiot

(kts liite) 

Sujuva yhdistystoiminta

 

Jäsenten osallistumisen

mahdollistaminen ja lisääminen 

 

Uusien toimijoiden innostaminen hallitukseen

hallitus

hallituksen

kokoukset noin 1 kpl

/ kk

 

kevätkokous ja syyskokous syyskokous

2500

 

3000

 

Jäsenasioiden hallinta 

 • käsitellään jäsenasiat - tietosuoja-asiat erityisen tarkasti huomioiden
 • huomioidaan merkkipäivät

Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen

hallituksen jäsenet, jäsenasioidenhoitaja

vuosittain toimintakauden vaihtuessa,

tammikuu

 

400

Hallituksen kokous

Jäsenhankinta ja jäsenkiinnittyminen

Hankkia uusia jäsentä 

 

Työpaikkakäynnit

Luottamusmieskahvittelut

hallitus

koko vuosi 

 

 

 

Virkistysretki jäsenille mahdollisesti Kuuskajaskari

Yhteishengen kohottaminen

hallitus

8.6.2019

3000

 

Jäsenten omat kulttuuri- ja urheiluharrastusten tukeminen kulttuuriavustukselle 50 €

/jäsen

Hyvinvoinnin lisääminen

 

koko vuosi

2500

 

 

Tapahtuma/tehtävä

Tavoite

Kuka järjestää

Milloin

Talousarviossa varattu summa Hallituksen esitys

Arviointi

(tekemisen jälkeen)

 

Harkinnanvaraiset

yhdistyksen toiminnan kulut  (pankki ym.)

 

 

 

100

 

Edunvalvonta

 

 

 

Yhdistyksen tai yhdistysten luottamusmiestapaamiset

Vertaistuki ja osaamisen vahvistaminen

luottamusmies 

koko vuosi 

100

 

Koulutus

 

 

 

Yhdistyksen omat kurssit ja

liiton kurssit

 

Koulutukseen käytetystä vapaapäivästä maksetaan

15 €/pv koulutustuki

Järjestö- ja

edunvalvontakoulutus osaksi yhdistyksen toimintaa

 

Uusille hallituksen jäsenille järjestökoulutus

hallitus ja

luottamusmiehet

 

200

 

Tiedotus: mitä, kenelle, milloin ja miten

 

 

 

Jäsenkirjeet/viestit sähköpostitse ja  yhdistyksen kotisivuilla 

 

 • Jäsenten merkkipäivien huomioiminen 
 • Uusille jäsenille lähetetään tervetuloakirje

Jäsenten tavoittaminen

 

 

 

 

 

                      

 

 

hallitus

 

 

 

jäsenasioidenhoit aja

koko vuosi

200

 

 

 

Kanta-Hämeen yksityisalat JHL ry                                                23.11.2018

 

Tapahtuma/tehtävä

Tavoite

Kuka järjestää

Milloin

Talousarviossa varattu summa Hallituksen esitys

Arviointi

(tekemisen jälkeen)

 

    Jäsenille jaettava liiton materiaali  

 

 

 

 

 

Tiedotuskanavat kuntoon (kotisivut, jäsenten sähköpostiosoitteet)

Näkyvyyden

parantaminen/tiedottaminen

tiedotussihteeri ja hallituksen jäsenet

 

 

 

Liiton esitteiden ja oppaiden esille tuominen työpaikoilla

Tiedottamisen kohdentaminen oikealle

ammattiryhmälle/jäsenille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOT    yhteensä

 

 

 

12000

 

TULOT    yhteensä jäsenmaksutulot 280 jäsentä

 

 

 

12000