Toimintasuunnitelma 2024

 • Sääntömääräiset jäsenkokoukset.

 • Hallituksen kokoukset (n. kerran kuussa).

 • JHL:n ja TSL:n tapahtumat, teatteri- ja konserttimatkat.

 • Erilaiset tapahtumat, kerhot ja virkistysmatkat jäsenten toiveiden ja ehdotuksien pohjalta.

 • Koulutus JHL:n ja TSL:n koulutusohjelmien mukaan.

 

 

 

 • Järjestötoiminta
 • Jäsenrakennetta seurataan vuosittain, näin voidaan seurata jäsenkehitystä pidemmällä aikavälillä.
 • jäsenhankinta ja järjestäytymisen edistäminen, uusien ja nuorten jäsenten huomioiminen.
 • koulutiedotus, opiskelijajäsenet
 • työpaikkakäynnit; teemat ja näkyvyys
 • yhdistyksen järjestämät tapahtumat, retket, teatterit, juhlat ym
 • yhdistyksen tulevaisuuden näkymä 5 vuotta eteenpäin. 

 

 • Edunvalvonta
 • tulevat haasteet työantaja-alueella, esim. kuntarakenne ja sote-uudistus, talouden muutosvaikutukset, työympäristön, yhteistoiminnan ja työelämän kehittämistarpeet 
 • yksityistäminen, ulkoistaminen / yhtiöittäminen ja organisaatio muutokset.
 • yhteiskuntavaikuttaminen (vaalit)

 

 • Koulutus
 • hallituksen, luottamusmiesten ja muiden toimihenkilöiden koulutussuunnitelma
 • jäsenkoulutus, teematilaisuudet, opintoretket, sopimusinfot, työttömyysturva/eläkeillat, ammattialakoulutukset

 

 • Tiedotus
 • yhdistyksen omat nettisivut
 • ilmoitustaulut työpisteissä 
 • yhdistyksen näkyvyyden lisääminen työnantajan järjestämissä tilaisuuksissa

 

 • Yhdistyksen toimintakalenteri
 • Toimintasuunnitelman tapahtumista ja kokouksista tehdään toimintakalenteri aikajärjestyksessä koko vuodelle.
 • Laitetaan ilmoitustauluille ja yhdistyksen kotisivuille, lähetetään jäsenille sähköpostilla tai kirjeessä 
 • Kalenterissa on sovittu päivämäärä tai alustava toteutuskuukausi, tapahtuman nimi, aihe ja paikka.
 • Hallitus määrittelee alustavat aiheet jäsenkokouksille, jolloin pystytään riittävän ajoissa varamaan sopiva kokouspaikka ja varmistamaan asiantuntijan/luennoitsijan saaminen tilaisuuteen.