Historia

Yhdistyksen historia on ollut vaiherikas monellakin tavalla. Pitkän historian aikana on sekä yhdistys (aikaisemmin osasto) että liitto ehtinyt vaihtaa nimeä useammankin kerran. Yhdistykseen kuuluvat työpaikat ovat vaihtuneet, jäsenet ovat joutuneet vaihtamaan liittoa vastoin omaa tahtoaan ja yhteiskunnalliset muutokset ovat muuttaneet yhdistyksen rakennetta.

PERUSTAVA KOKOUS

Kaikki alkoi 11.11.1951 Hämeenlinnan Lyseolla pidetyssä osaston perustavassa kokoukseesa, jossa paikalla oli 14 jäsentä. Nimekseen osasto sai Puolustuslaitoksen Siviiliviran- ja toimenhaltijain yhdistys. Osaston jäsenmäärä oli 50 (41 miestä ja 9 naista).

Vaikka perustamisvuoden toimintaa oli vain kaksi kuukautta, niin kokouksia ehdittiin pitää useampiakin. Oman osaston perustaminen katsottiin tärkeäksi palkkatason jälkeenjäisyyden vuoksi. Erityisesti naisten matalapalkkaisuuteen kiinnitettiin jo silloin huomiota. Niinpä vuoden 1951 viimeisessä kokouksessa liittoon päätettiin lähettää esitys perusteluineen palkkoihin vaadittavista korjauksista.

Suuria ihmeitä ei liitonkaan neuvottelijat heti saaneet aikaan. Yhteys neuvottelijohin oli kuitenkin saatu ja se oli suuri edistysaskel. Vastauksia kysymyksiin saatiin osaston kokouksissa vierailevilta liiton edustajilta.

 

(Lähde: Parkkinen, VAL Kanta-Hämeen osasto 251 ry julkaisu v.2001)