2000-luku

Jlkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (perustettu 22.11.2005)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n perustajia ovat SAK:laiset julkisten alojen liitot Kunta-alan ammattiliitto KTV, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ja Valtion yhteisjärjestö VTY. JHL:n yhteisöjäseniksi liiton perustamisvaiheessa tulivat Merivartioliitto MVL, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto VVL.

Julkisia palveluja tuottavien ammattiliittojen yhdistymisellä tavoiteltiin neuvotteluasemien vahvistamista eri sopimussektoreilla ja neuvottelutasoilla, erityisesti jatkuvasti kasvavalla yksityisellä hyvinvointipalvelualalla. Voimien yhdistämisellä haettiin myös tehostusta yhteiskuntavaikuttamiseen. Tärkeäksi tekijäksi koettiin sekä järjestäytymisen selkeyttäminen että jäsenpalvelujen säilyttäminen laadukkaina.

Aliupseeriliito liittyi JHL:n yhteisöjäseneksi vuonna 2008.

Vuonna 2010 Rautatieläisten liitto teki päätöksen liittyä JHL:ään. Perustettiin Raideammattilaisten yhteisjärjestö. JHL:n jäseniksi rautatieläiset liittyivät vuoden 2012 alussa.

Liittojen yhdistymisen taustalla vaikuttivat moninaiset tekijät, jotka puolsivat yhdistymistä, jäsenten etujen valvomisen parantamiseksi.

Vaikuttavina tekijöinä pidettiin työelämän kansainvälistymistä, suomen väestön ikääntymistä ja työvoiman määrän supistumista.

Huomiotta liitot eivät voineet jättää myöskään sitä, että markkinat yhä selkeämmin määrittivät julkista työtä, epätyypilliset työsuhteet lisääntyivät ja ammateissa sekä töissä tapahtui koko ajan muutoksia.

(Lähde: www.jhl.fi)

 

Yhdistyksen jäsenistö oli melko hajallaan lukuun ottamatta jäsenmäärältään suurinta työyhteisöä Kiipulaa. Tiedotukseen panostettiin ja yhtenä tavoitteena oli saada nuoret työntekijät mukaan ammattiyhdistystoimintaan.