1980-luku

Vuonna 1982 pidettiin liittokokous johon osallistui yli 400 edustajaa ympäri Suomen. Osastosta osallistui 2 edustajaa. Tuomisina liittokokouksesta oli mm. toinen varapaikka liittovaltuustossa, sosiaalijaoston varsinainen jäsenyys, rakennushallinnon työsuhdejaoston puheenjohtajuus sekä työsuhdejaoston varajäsenyys.

Jäsenkatoa tapahtuu taas kerran, vuonna 1983 Hämen Piirirakennustoimisto päättää perustaa oman osaston, jäseniä siirtyy kaikkiaan 55.

Syksyisin käytävät kuoppakorotusneuvottelut saivat 1989 uusia piirteitä. Jo edellisellä neuvottelukierroksella oli käyty kokeluluontoisesti talokohtaisia neuvottelita ja niistä saadut myönteiset kokemukset saivat liiton neuvottelijat pohtimaan tämän suuntaista kehitystä. Osastolta pyydettiin vuoden 1989 syksyllä tarkat selvitykset nimikkeistä ja niiden palkkaluokista. Liiton taholta oltiin valmiita järjestämään koulutusta mahdollisista talokohtaisista neuvotteluista ja liiton tuki oli myös itse neuvotteluissa.

Wetterhoffin henkilöstöä oli osaston jäseninä. Kun Wetterhoffin toiminta uhattiin siirtää Lahteen, lähti myös osaston hallitus toimimaan. Tilannetta seurattiin ja siirron uhasta vedottiin liiton toimitsijoihin. Wetterhoffin toiminta jäi Hämeenlinnaan.

Arkistojen yhdistäminen

Piirirakennustoimiston tiloissa arkostoitujen osaston pöytäkirjojen säilytyspaikasta keskusteltiin osaston hallituksen kokouksissa useammankin kerran vuoden 1986 aikana. Ussi tila arkistolle löytyi Perttulasta ja kaikki asiakirjat siirrettiin samaan paikkaan. Työ oli erittäin merkittävä, sillä lähes kaikki asiakirjat saatiin nyt samoihin tiloihin.

Alaosaston perustaminen

Työkeskuksesta osastoon liittyi paljon uusia jäseniä vuoden 1987 alusta. Suurimpana syynä järjestäytymiseen oli varmasti alalle solmittu työehtosopimus, jonka työkeskukset saivat. Saman vuoden syksyllä he perustivat oman alaosaston, ja saivat siten myös oman jäsenmaksupalautuksen toimintansa tukemiseen.

Avustustoiminta saa alkunsa

Kummilapsitoimintaa Nicaraguassa kampanjoitiin liiton taholta vuoden 1988 osastokirjeissä. Osaston hallitus halusi myös kantaa kortensa kekoon kansainvälisessä avustustoiminnassa ja samana vuonna solmittiin sopimus kummilapsiavustuksesta Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön kanssa. Kohteena oli Nicaraguassa sijaitseva La Esperanzan lastenruokala, jossa apua kaivattiin kipeästi hirmumyrky Juanan aiheuttamien tuhojen vuoksi. Avustustoimintaan kerättiin varoja myös kirpputorilla. Saadut varat lähetettiin Chilen ammattiyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

 

(Lähde: Parkkinen, VAL Kanta-Hämeen osasto 251 ry julkaisu v.2001)